Før det kan lages et nytt skinn må
basisfilene for skinnet lastes ned. Dette gjøres å velge ”Impleo 3” fra nedtrekksmenyen.

I nedtrekksmenyen er det mulig å søke. Nedtrekksmenyen vil automatisk søke etter skin som inneholder det som skrives inn i nedtrekksmenyen.

Velg ”impleo3” og klikk på ”LAST NED” knappen som vises i det nye skjermbildet for å laste ned skinet. Skinnet lastes nå ned til den mappen som er definert som standard nedlastningsmappe på datamaskinen.

Skinnet lastes ned som en komprimert fil, og må pakkes ut før det kan jobbes med filene skinet inneholder. Zip filen inneholder css-, html- og bildefiler.

I filarkivet som nå er pakket ut er det viktig å legge merke til språkmappene. Navnene på disse mappene har et bestemt navn, og de navnene kan ikke endres eks ”nb_no”. Disse mappene må bevares i et nytt skin. Språk mappene inneholder språkspesifikke html- og bildefiler, og brukes av de forskjellige språkvalgene i løsningen.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment