I Impleo Web er det mulig å sette opp at arbeidsflyt for forskjellige produkter skal starte automatisk. Det er mulig å sette opp arbeidsflyt på en slik måte at produktet automatisk produseres etter at kunden har trykket på bestill knappen i handlekurven. Det anbefales imidlertid at arbeidsflyten sender produksjonsfilene til en hold kø på rippen slik at operatøren av maskinen kan bestemme når de forskjellige jobbene skal kjøres.

Oppsett av automatisk arbeidsflyt er en kombinasjon av innstillinger i Impleo Web og i Impleo produksjonsklient. Det første som må gjøres er å gå inn på produktet som skal ha automatisk arbeidsflyt, og aktivere valget Autostart arbeidflyt

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment