Egendefinerte referansefelter for firma.
I tillegg til standard referansefelt er det mulig å legge til flere referansefelt, det er ingen begrensing i antall egendefinerte referansefelt. Egendefinerte referansefelt gjelder for en og en kunde. Det er ikke mulig å dele egendefinerte referansefelt på flere kunder.

Navn
Navnet på det egendefinerte referansefeltet.

Std.verdi
Standardverdi for det egendefinerte feltet.

Str.
Størrelsen på tekstboksen for det egendefinerte referansefeltet.

Oblig.
Valg som styrer om det egendefinerte referansefeltet skal være obligatorisk eller ikke.

Klikk på det grønne pluss ikonet for å legge til et nytt egendefinert referansefelt.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment