Statiske websider i Impleo kan legges til som HTML-filer i hvor utseende og presentasjon styres helt fritt.

  1. Lag din egen HTML-side i ønsket program (Notepad++, Dreamweaver etc.)
  2. Zip ned HTML-filen(e)
  3. Last opp filene i skinet hvor de er ønsket brukt.

URL til de statiske HTML-sidene vil være http://url.impleoweb.com/pcontent.aspx?c=filnavn

Filnavnet (Uten .html) brukes som identifikator i URLen.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment