Standard i Impleo Web er at det velges en fontstørrelse for en variabel i variabelplasseringen, og alle ledetekster til variablen får samme fontstørrelse som variabelen. Ved hjelp av litt koding er det mulig å bruke forskjellige fontstørrelser på ledetekst og variablen. Variabler som fontenstørrelsen kan endres på må være av typen Formatert tekstelt, Formatert tekstfelt (krymp fontstørrelse) eller Formatert flytende teksfelt. Variabelen må også benytte ”Ekstern datakobling”.

Ved hjelp av font tager er det mulig å endre fonten som brukes i et felt. Sett font pointsize lik den størrelsen du vil bruke.

I dette tilfellet vil ledeteksten skrives i fontstørrelse 7, men variablene skrives i fontstørrelsen som er definert for plasseringen.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment