Det første skjermbildet viser de tre nivåene hvor man har mulighet til å legge til nye eller søke opp eksisterende firma, avdeling eller bruker. For å søke klikker man seg inn i nedtrekksmenyen, og løsningen vil vise 10 treff automatisk i nedtrekksmenyen. Man kan skrive inn deler av søkebegrepet og nedtrekksmenyen vil oppdateres automatisk med de aktuelle treffene. Ved å klikke på et element i nedtrekksmenyen vil løsningen hente opp det aktuelle elementet for redigering.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment