Lisens/produktnøkler
Lisens/produktnøkler viser en oversikt over de forskjellige Innstallerte tilleggsmodulene.

Kryptere passord

Det er mulig å kryptere passordene i Impleo Web, dette gjøres ved å klikke på knappen “Krypter passord i databasen”. Tiden det tar å kryptere passordene er avhengig av antall brukere i løsningen.
En kryptert database kan dekrypteres ved å klikke på knappen “Dektrypter passord i databasen”.

Excel/OleDB
Felt som styrer om Impleo Web skal bruke OleDB for Excel for å koble seg til Excel filer som brukes av løsningen.

Globalt filbibliotek
Globalt filbibliotek kan brukes til å lagre filer som skal være globale i hele løsningen. Ønsker man f.eks. en standard prisfil for alle produktvalg så kan prisfilen price_customprod.xls/xlsx lagres her. Pris filer til malbaserte produkter kan også lagres i det globale filbiblioteket. Prisfilene oversytres av filer lagret i avdelingen filbibliotek, firmaets filbibliotek og kategoriens filbibliotek.

Innstillinger/koblinger

Mal for produktark
Felt for registrering av malprodukt som skal brukes som mal for produktark.

Mal for pristilbud
Felt for registrering av malprodukt som skal brukes som mal for pristilbud.

Fakturering kun av hele ordre
Felt som styrer om det kun skal være mulig å fakturere hele ordre.

Endre status til ‘Invoiced’ når ordre er fakturert
Felt som styrer om ordrestatus skal endres til ‘Invoiced’ når ordre er fakturert.

Aktiver automatisk opprydding
Felt som styrer om automatisk opprydding skal aktiveres.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment