Kryptere passord

Det er mulig å kryptere passordene i Impleo Web, dette gjøres ved å klikke på knappen “Krypter passord i databasen”. Tiden det tar å kryptere passordene er avhengig av antall brukere i løsningen.
En kryptert database kan dekrypteres ved å klikke på knappen “Dektrypter passord i databasen”.

Globalt filbibliotek

Globalt filbibliotek kan brukes til å lagre filer som skal være globale i hele løsningen. Ønsker man f.eks. en standard prisfil for alle produktvalg så kan prisfilen price_customprod.xls/xlsx lagres her. Pris filer til malbaserte produkter kan også lagres i det globale filbiblioteket. Prisfilene oversytres av filer lagret i avdelingen filbibliotek, firmaets filbibliotek og kategoriens filbibliotek. Det er kun prisfiler knyttet til malbaserte produkter som kan ligge i kategoriensfilbibliotek.

Andre filer
global.css – denne filen brukes til globale css instillinger i et skin.
globalheader.txt – denne filen brukes for å sette inn en global html header i Impleo Web. Headeren kan brukes til å sette inn java script.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment