Variabler av typen Strekkode QRCode (VCard – Autogenerert), Strekkode QRCode (VCard – Autogenerert Transparent), Strekkode QRCode (MECard – Autogenerert), Strekkode QRCode (MECard – Autogenerert Transparent), vil automatisk lage en QR-kode ut i fra visse variabler i produktet.

Ved å vegle VCard/MECard Autogenerert Transparent blir bakgrunnen på koden gjennomsiktig, og det er mulig å velge forgrunnsfarge. Fargen velges på plasseringen for variabelen.

Variabelnavnene det søkes etter er: name org title phoneprefix mobile workphone email web

Variabelnavnene er case sensetive, og må skrives akurat som i listen over. Hvis noen av disse variablene finnes i produktet vil Impleo Web automatisk generere en QR kode ut i fra de opplysningene.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment