En bruker i ImpeloWeb må opprettes under et firma og en avdeling. Linken for å opprette en bruker vil derfor ikke vises før det er valgt en avdeling. For å opprette en bruker velges derfor først et firma og deretter avdelingen brukeren skal tilhøre.

På bildet ovenfor er firmaet ”Impleo” valgt, men det er ikke valgt noen avdeling og det er derfor ikke mulig å legge til en bruker.

På bildet ovenfor er både firma ”Impelo” og avdeling ”Teknisk” valgt, og da vil ”Legg til bruker” linken vises.

Klikk på ”Legg til bruker” for å starte opprettingen av en ny bruker.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment