I mediearkivet har alle kategoriene hver sin ID.
Den finner du i kategorien og under informasjon.
Slik som dette:

I variabelen din som skal hente bilde fra korrekt kategori gjør du følgende.

Velger Type variabel «imagelist from media archive»
Deretter setter du på ekstern datakobling

Category:125 (altså viser til den kategorien du vil hente spesifikt fra)

Du har nå fått en liste med alle bildene som ligger innenfor den gitte kategori.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Dersom du ønsker å hente ut et konkret bilde.
Lager du en variabel som en nedtrekksmeny, hvor du skriver for eksempel slik:

Med en ny variabel som også har en datakobling som ser slik ut:

Namelike vil lete etter noe som har disse verdiene i seg, i mediearkivet mitt heter et element for eksempel «file desember», men med namelike koblingen, henter den likevel riktig bilde.

Du kan velge å bruke namelike, da vil den hente ut det den kjenner igjen fra filnavnet.
Nameexact henter ut filnavnet helt spesifikt.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment