Klikk på “+ Legg til ny” for å legge til en ny utskytningsmal.

Konfigurasjonsfil utskytning
Felt for registrering av navnet på utskytningsalternetivet som lages. Skriv inn ønsket navn på den xml filen som skal opprettes av systemet. Når det klikkes på lagre blir ”.xml” automatisk lagt til navnet.

Beskrivelse utskytning
Felt for registrering av en beskrivelse for utskytningen.

Sluttformat bredde
Felt for registrering av bredden på den ferdige utskutte filen. Verdien skal registreres i mm.

Sluttformat høyde
Felt for registrering av høyden på den ferdige utskutte filen. Verdien skal registreres i mm.

Innformat bredde
Felt for registrering av bredden på den innkommende filen som skal skytes ut. Verdien skal registreres i mm.

Innformat høyde
Felt for registrering av høyden på den innkommende filen som skal skytes ut. Verdien skal registreres i mm.

Venstremarg
Felt for registrering av bredden på venstremargen på den ferdige utskutte filen. Verdien skal registreres i mm.

Toppmarg
Felt for registrering av høyden på toppmargen på den ferdige utskutte filen. Verdien skal registreres i mm.

Horisontal spacing
Felt for registrering av horisontal avstand mellom hver rad på den ferdige utskutte filen. Verdien skal registreres i mm.

Vertikal spacing
Felt for registrering av vertikal avstand mellom hver rekke på den ferdig utskutte filen. Verdien skal registreres i mm.

Statisk pdf for bakgrunn
Felt for kobling mot en pdf fil som brukes som statsiks bakgrunn. Bakgrunnsfiler kan brukes i de tilfeller hvor kuttemaskinen kan lese av strekkoder.

Roter input i annenhver kolonne
Felt som styrer om input skal roteres i annenhver kolonne

Roter input i hver rad
Felt som styrer om input skal roteres i hver rad.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment