Det er mulig å legge til noen forhåndsdefinerte leveringsadresser som en bruker kan velge. Adressene må opprettes på hver enkelt bruker.

1. Søk opp kunden i Admin og velg velg fanen ”Adresse informasjon”
2. Skru på rettigheten ”Gi bruker mulighet for vedlikehold av leveringsadresser”
3. Logg inn som den brukeren som leveringsadressene skal lagres for. (Se logge inn som annen bruker for hvordan dette gjøres).
4. Gå til handle kurven, det må bestilles et produkt for å komme til handlekurven, og registrer de adressene som det skal være mulig å velge i mellom.
5. Gå tilbake til kunden i Admin og fjern rettigheten ”Gi bruker mulighet for vedlikehold av leveringsadresser”.

Brukeren vil nå ha en liste med leveringsadresser i handlekurven, men ikke ha noen mulighet til å få slettet disse.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment