Dette alternativet tar hensyn til sideantallet i produktet når prisen beregnes. Alle prisopplysninger legges inn i en excel fil som skal hete “price_customprod.xls/xlsx”. Filen lastes opp til brukerens-, avdelingens-, firmaets- eller globalt filbibliotek. Impleo Web søker etter filer i denne rekkefølgen, og det er den filen som finnes først som brukes.

Filen kan inneholde prisen for flere produksjons og produktvalg. Filen bygges opp ved å lage forskjellige arkfaner i excel som du kan navngi slik du ønsker, f.eks varenummer eller varenavn. De forskjellige arkfanene du lager skal inneholde en kolonne med “quantity” og en med “price”. Prisen som registreres i ”price” kolonnen skal alltid være prisen for ett eksemplar.

Koblingen mot disse prisene gjøres på “produskjons og produktvalg.

Etter å ha klikket på knappen “produktvalg” åpnes dette vinduet.
Dersom det ikke koblet noen produkttyper til spesialproduktet, er dette vinduet tomt.

Klikk på “Produkttyper” for å koble/definere produktvalgene du ønsker til spesialproduktet.
“Produkttyper” inneholder de forskjellige produktene. Eks. Produkttypen “Papir” inneholder de forskjellige
papirtypene dere trykker på (SRA3 – 300g, SRA3 160g osv)

For å legge til en ny “produkttype” kliker du på “+ Legg til produkttype”.

I feltet “Produkttypens navn” skriver du inn ønsket navn på produkttypen, eks. “Papirtype”. I feltet “Ledetekst” skriver du inn det som skal vises i for kunden, eks. “Papir”. Etter å ha lagt til en “Produkttype” kan du legge til de forskjellige produktene.

Klikk på “+ Legg til produkt”

“Produktnavn (internt)” er det som vises i produksjonsklienten.

“Eksternt varenr” må være likt navnet på arkfanen i excel filen “price_customprod” som
inneholder prisene for dette produktet.

“Visningsnavn” er det som kunden ser når de velger dette papiret.

“Produktbeskrivelse” er en beskrivelse av produktet.

Det er viktig å merke seg at når man skal velge et visningsnavn så er det en fordel å tenke som en kunde. Kunden som skal bestille vet antageligvis ikke hva SRA3 – 160g bestrøket er.

For at prisen pr side i et hefte skal bli riktig må det også settes opp hvilken faktor som skal brukes ved beregning av prisen for et produkt. Dette gjøres på “Produktkoblinger”.

Ant
Her registreres faktoren som skal brukes for å beregne riktig pris i forhold til antall sider i
et opplastet dokument. Hvis det er lastet opp et hefte i størrelsen A4, og det printes på et SRA3 papir blir faktoren 0,25, da det er plass til fire A4 sider på et SRA3 ark når det printes tosidig.

Oversikt over normale valg

Produkttype
Viser navnet på produkttypen.

Produktvalg
Viser navnet på produktetvalget.

Synlig
Avgjør om produktvalget skal være et synlig valg for brukeren eller ikke.

Synlig ordrebekreftelse
Avgjør om produktvalget skal være synlig i ordrebekreftelsen eller ikke.

Valgt
Avgjør om produktvalgetvalget skal være valgt i dropdown menyen når kunden kommer inn på produktet.

Ant
Her registreres faktoren som skal brukes for å beregne riktig pris i forhold til antall sider i
et opplastet dokument. Hvis det er lastet opp et hefte i størrelsen A4, og det printes på et SRA3 papir blir faktoren 0,25, da det er plass til fire A4 sider på et SRA3 ark når det printes tosidig.

Ant.(vekt)
Her registreres faktoren som skal brukes for å beregne riktig vekt i forhold til antall sider i et opplastet dokument.

Fast ant
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra et fast antall og ikke sideantallet. Fast ant kan f.eks brukes hvis det skal legges til et fast antall timer til prisen på produktet.

Beregnes med totalt sideant.
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra antall sider i opplastet dokument.

Beregn med ant. fargesider.
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra antall fargesider i opplastet dokument.
Dette valget er avhengig av at det er krysset av for “Detekter farge- og sorthvittsider” under innstillingene for Arbeidsflyt/Produksjon for produktet.

Beregn med ant SortHvittsider
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra antall sort/hvitt sider i opplastet dokument.
Dette valget er avhengig av at det er krysset av for “Detekter farge- og sorthvittsider” under innstillingene for Arbeidsflyt/Produksjon for produktet.

Beregn med sidestørrelse
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra sidestørrelsen i opplastet dokument.
Dette valget er avhengig av at det er krysset av for “Detekter fysiske dimensjoner/størrelse” under innstillingene for Arbeidsflyt/Produksjon for produktet.

Oversikt over avanserte valg.

Ved å huke av for “Vis avanserte valg” vil disse valgene vises i tillegg til de normale valgene.

Ugyldig
Valg som styrer om et produktvalg skal være ugyldig, og dermed ikke valgbart i dropdown menyen. Dette kan f.eks være hvis det ønskes en blank verdi som gjør at kunden skal velge en verdi, men den blanke verdien skal ikke være valgbar.

Er global faktor (antall)
Valg som styrer om et produktvalg skal være en global faktor, og hensyntas som faktor for andre produktvalg når prisen regnes ut.

Bruk global faktor
Valg som styrer om et produktvalg skal bruke global faktor når prisen regnes ut.

Juster sideantall
Verdi som styrer antall sider et produktvalg vil justere sideantallet i opplastet fil med.

Avhengig av produkt
Avgjør om valget skal være avhengig av et annet valg, i eksempelet så er det noen valg som er avhengig om det velges farge eller sorthvitt trykk.

Sideantall over
Verdi som styrer minste antall sider et spesialprodukt kan ha for at dette produktvalget skal være tilgjengelig. -1 er default verdi og produktvalget vil da ikke ha noen minimumsverdi.

Sideantall under
Verdi som styrer maks antall sider et spesialprodukt kan ha for at dette produktvalget skal være tilgjengelig. -1 er default verdi og produktvalget vil da ikke ha noen maksimumsverdi

Totalt sideant over
Verdi som styrer minste totale antall sider et spesialprodukt kan ha for at dette produktvalget skal være tilgjengelig. Sideantallet i opplastet fil multipliseres med antall eksemplarer -1 er default verdi og produktvalget vil da ikke ha noen minimumsverdi.

Totalt sideant under
Verdi som styrer maks antall sider totalt et spesialprodukt kan ha for at dette produktvalget skal være tilgjengelig. Sideantallet i opplastet fil multipliseres med antall eksemplarer -1 er default verdi og produktvalget vil da ikke ha noen maksimumsverdi

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment