Dersom du ønsker personifisere din kunders portal er det en rekke variabler som er gjort tilgjengelig for dette.
De kan benyttes i nyhetstekst og beskrivelse på kategori og produkt.

$CompanyName$
$ExtCompanyNo$
$CompanyExtData1$
$CompanyExtData2$
$CompanyExtData3$
$CompanyExtData4$

$ExtDepartmentNo$
$DepartmentName$
$DepartmentPhone$
$DepartmentEmail$
$DepartmentPostAddress1$
$DepartmentPostAddress2$
$DepartmentPostCompletePostal$
$DeliveryAdress1$
$DeliveryAdress2$
$DeliveryCompletePostal$
$DepartmentExtData1$
$DepartmentExtData2$
$DepartmentExtData3$
$DepartmentExtData4$
$ExtPersonNo$
$FullName$
$FirstName$
$LastName$
$Email$
$PersonExtData1$
$PersonExtData2$
$PersonExtData3$
$PersonExtData4$

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment