Klikk på ”Last opp fil(er)” for å vise opplsatingsdialogen for bakgrunnsfiler for utskytning.

For å laste opp filene må det klikkes på ”Last opp fil” knappen, eller filene kan dras over til opplastingsområdet.

Bakgrunnsfiler kan inneholde strekkoder som leses av skjæremaskiner.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment