Klikk først på ”kunder” arkfanen, klikk så i søkefeltet/nedtrekksmenyen ”Bruker” og skriv inn brukernavnet, fornavnet eller etternavnet til brukeren du ønsker å endre. Impleo Web søker nå i alle brukere mens du skriver inn ditt søkeord.

For å begrense søket kan det velges Firma og/eller avdeling før det søkes etter bruker.

Når ønsket bruker dukker opp i søkefeltet velger du brukeren du ønsker å endre.

Feltene til en bruker er forklart i kapittelet Opprette bruker.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment