Leveringskjermbildet viser leveringsinformasjonen for ordrelinjen. Det er mulig å legge inn en leveringsdato.
Klikk på ”Oppdater” knappen for å lagre endringene.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment