Første gangen Impleo workflow configurator starter, vises en påminnelse om at Impleo workflow configuratoren må konfigureres.

Konfigurereringen gjøres ved å klikke på Tools -> Settings i menylinjen.

Workflow configuration

Her registreres stien til mappen hvor arbeidsflyt konfigurasjonsfilene ligger. Dette skal være den samme mappen som produksjonsklienten bruker. Stien til mappen kan skrives inn direkte eller velges ved å klikke på ”mappe knappen”.

Serverinformation
Stien i ”ServerURL Impleo WS” skal endres. Dette er stien til Web Servicen som henter ut bestillingene til hørende deres firma. ”Companyname” i stien skal byttes ut med ditt firmanavn, og ”.com” skal byttes ut med .no, .se eller .dk.
Username skal være en bruker med rettigheten ”System administrator”, det er bare brukere med denne rettigheten som kan laste opp nye konfigurasjonsfiler for arbeidsflyt. Password skal være passordet til brukeren som skal brukes til å overføre konfigurasjonsfilene.

Når all informasjonen er registrert må det klikkes på ”Save” knappen for at endringen lagres.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment