Ny funksjoner:

  • Type variabel: lagt til globalt filbibliotek

  • Hente “random”- tall. Kan for eksempel brukes for å hente inn vilkårlig bakside til et visittkort for eksempel.
  • Mulighet 1. Ved å benytte postconcat “baksidebilde_$Impleo_Randomtall$.pdf”

* Mulighet 2. ved å benytte standardverdi “random” i kombinasjon med startpattern på datakoblinger for å hente ut hensiktsmessige bildene/pdf.

______________________________________________________________________________

New functions:

  • Type of variable: Imagelist from global file library
  • Retrieve “random” numbers. It can be used to get random images for a product.
  • option 1. Use of datasource: postconcat “LastpageImage_ $ Impleo_Randomnumber$ .pdf”
  • Option 2. By using the default value “random” in combination with “startpattern” in data source to extract the correct images / pdf.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment