Bugfix:
For spesialprodukter som har intervaller på antall definert ble ikke feil antall i forhold til dette intervallet automatisk korrigert. Rettet.
Totalsum ble vist i ordrebekreftelse og på min profil/ordrehistorikk selv om kategorien for de bestilte produktene var satt til å skjule priser. Dette er nå rettet.

Ny funksjon i mediearkiv (vanlig brukergrensesnitt)
Muligheten for å laste opp en bilde på forsiden av mediearkivet. – I skinnet legges mediafront.jpg

Nye funksjoner gjelder responsive engine, dersom det ikke er annet oppgitt.
Endringer / nytt:
Har man definert antallsbeskrivelse, så ble denne tidligere vist kun som tooltip, nå blir den også vist bak selve ledeteksten
Leveransealternativ/ønsket leveringsdato er nå plassert under eventuell leveringsadresser
Mailfiler for polsk språk er nå lagt til som standard

Kunde-/prosjektansvarligmail er nå også mulig å få i responsive-look, med samme generelle oppsett som ordrebekreftelsen. Filnavn er r_notif_projmgr.html (se lengst ned for link)
Mulighet for å endre styles for responsive-mails (CommonMailStyles.txt – vedlagt). Denne skal da ligge i skin-mappen for å overstyre det som er standard.

Trykk her for filen til å kunne endre styles på responsive mails
Trykk her for kunde-/prosjektansvarlig mail

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment