For åpen pålogging
Filen skal hete “globalheader.txt”
Kan legges i globalt filbibliotek, vil da gjelde for alle skins.
Det kan også legges kun i det skinnet som det gjelder for.
Den gjør at linken du legger inn der vil logge seg rett på løsningen.

Lese arabiske eller kinesiske tegn
Gjør det mulig å lese inn filer fra firmaets eller avdelingens filbilbiotek.
readcompanyfile eller readdepartementfile som ekstern datakobling for å definere filnavnet du ønsker å lese inn.

For eksempel hvis du har et arabisk firmanavn som skal ha en default verdi, så setter du følgende:

readcompanyfile
“companyAdr.txt”

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment