En server basert arbeidsflyt initieres fra serveren hvor Impleo Web kjøres. Server basert arbeidsflyt er derfor kun aktuelt for de som har egen serverversjon av Impleo Web. Hvis du har en cloud versjon av Impleo Web så skal du benytte deg av Local Workflow.

Det er er brukeren som brukes for å kjøre applikasjonen som skal ha de nødvendige rettighetene til mappene arbeidflytene refererer til. Hvis arbeidsflytene sender produksjonsfilene til en ftp-server, så er det serveren som initierer denne oppkoblingen, det må derfor tas hensyn til eventuelle begrensninger i brannmur og/eller router.

Serverbased workflow output
Felt for registrering av adressen hvor produksjonsfilen skal sendes. Det kan være en UNC path eller en ftp adresse.

Custom outputlocation for JobTicket
Felt for registrering av adressen hvor JobTicket skal sendes, hvis den skal sendes til en annen mappe enn produksjonsfilen.

Include Impleo JobTicket
Felt som styrer om Impleo JobTicket skal sendes sammen med produksjonsfilen når arbeidsflyten starter.

Use PASV for FTP
Felt som styrer om det skal brukes passive mode i ftp oppkoblingen.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment