Impleo Autoprint brukes for å starte en arbeidsflyt automatsik på en lokal skriver. Denne arbeidsflyten må ikke forveksles med en arbeidsflyt som har autostart aktivert.

Impleo Autoprint bruker den lokale spool servicen på maskinen hvor arbedisflytklienten kjøres.

Active Printer Queue
Felt for registrering av printkøen som skal brukes. Dette må være en printerkø på maskinen hvor arbeidsflytklienten kjøres.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment