Systemkrav: Microsoft .NET Framework 4.0
Pakk ut ImpleoWorkflow.zip eller dobbelklikk på Setup Impleo Workflow.msi
Du vil nå få opp følgende bilde (dersom ikke Microsoft .NET Framework 4.0 er installert blir du bedt om å installere dette):

Klikk på ”Next”

Klikk på ”Next”

Klikk på ”Install”

Klikk på ”Yes”

Klikk på ”Finish”.
ImpleoWorkflow Client er nå ferdig installert, og kan startes fra start menyen. Programmet ligger i mappen ”Impleo AS -> Impleo Workflow -> Implelo Workflow Client.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment