In dit hoofdstuk staan de belangrijkste zaken met betrekking tot het gebruik van BaseNet beschreven.

Dit hoofdstuk is vooral bedoeld om een globaal beeld te schetsen van de BaseNet-omgeving en om belangrijke tips en handigheden om goed te kunnen starten, toe te lichten.
Hier vindt u alle handvatten om direct effectief en efficiënt met BaseNet te starten. Uiteraard bestaat BaseNet uit meer dan u in dit hoofdstuk terug zult vinden, u zult hier in aanraking komen met een aantal pijlers, tips, ‘do’s’ en ‘dont’s’ waarop de interactie met BaseNet herhaaldelijk leunt.