Aplikácia Sygic GPS Navigation dokáže prijímať informácie o dopravných zápchach, prácach na ceste a uzávierkach ciest na základe ktorých vypočítava a ponúka alternatívne možnosti trasy. Aplikácia prijímať informácie o premávke zo živej online databázy, vďaka čomu ponúka vždy aktuálne informácie o predpokladanom zdržaní.

Informácie o dopravných incidentoch sú na mape zobrazené červeným zvýraznením konkrétnych úsekov cesty. Smer jazdy ktorého sa tieto obmedzenia týkajú je vyznačený malými šípkami vo vnútri farebného pásika.

Pri samotnom navádzaní sa na ľavej strane obrazovky aplikácie zobrazujú informácie o dopravnej situácii. V prípade, že existuje lepšia trasa, ktorá obchádza problémový úsek, aplikácia ponúkne možnosť zmeniť aktuálnu trasu a informácie o zmene (dĺžka, času).Navrhnutú trasu je potrebné odsúhlasiť používateľom v dolnej časti obrazovky.

Na využívanie tejto služby je nevyhnutné pripojenie na internet a aktívna celoživotná prémiová licencia Dopravné informácie (Traffic) alebo Premium+ predplatné, pre viac info navštívte Aktuálne dopravné informácie.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment