Pokiaľ chcete pridať prejazdový bod už počas navigácie,

1. Zvoľte bod Priamo z mapy
V režime navigácie oddiaľte mapu pohybom prstu po obrazovke. Kliknite na miesto na mape cez ktoré chcete prechádzať a následne potvrďte kliknutím na Pridať ako bod trasy.

2. Pridajte bod cez rýchle menu
Otvorte rýchlu ponuku klepnutím na ikonu s tromi bodkami v pravom dolnom rohu obrazovky a zvoľte možnosť “Pridať bod trasy”.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment