Pokiaľ chcete spravovať mapy aplikácie, postupujte cez Menu > Spravovať mapy.
Všetky zobrazené krajiny reprezentujú mapy, ktoré už máte stiahnuté. V dolnej časti obrazovky sa zobrazuje veľkosť voľnej pamäte a môžnosť získania častejších mapových aktualizácii.

Vezmite prosím na vedomie!:

  • Sygic GPS Navi je offline navigácia, vďaka čomu nie je potrebné internetové pripojenie počas navigovania, mapy je však potrebné stiahnuť.
  • Mapy je možné aktualizovať len v najnovších verziách aplikácie.
  • Bezplatné mapové aktualizácie vydávame 3 krát ročne pre všetkých používateľov.

Ikona ozubeného koliečka v pravom hornom rohu, umožňuje prístup k nastaveniam sťahovania a informáciám o mapách.

Sťahovať mapy môžete kliknutím na modrú ikonu PLUS “+” v pravej spodnej časti obrazovky.

  • najprv vyberte kontinent, na ktorom sa nachádza krajina → vyberte krajinu ktorej mapu chcete stiahnuť (modrý obláčik označuje mapu dostupnú na stiahnutie)
    Niektoré krajiny sú rozdelené do regiónov (nápis “Obsahuje regióny” pod krajinou), ak chcete stiahnuť všetky, kliknite znova na názov krajiny v riadku s vlajkou, alebo zvoľte len konkrétny región.
  • pri sťahovaní sa pod názvom krajiny/regiónu objaví lišta, ktorá predstavuje progres sťahovania

Pokiaľ chcete vymazať stiahnuté mapy, kliknite a podržte prst na názve krajiny, ktorej mapu chcete vymazať/ kliknite na ikonu 3 bodiek v pravom hornom rohu, zvoľte vybrať. Následne vyberte mapy ktoré chcete vymazať. Potom už len potvrďte ich vymazanie kliknutím na “ikonu koša” v pravom hornom rohu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment