Aplikácia Sygic vypočíta vašu trasu, keď klepnete na tlačidlo “Získať trasu” po zvolení cieľa (pozri Výber cieľa).

Pred spustením navigácie je k dispozícii niekoľko možností na prispôsobenie a zobrazenie informácií o trase.

Obrazovka výberu trasy obsahuje niekoľko možností a informácií:

1. Na mape môžete vidieť jeden až tri návrhy trasy, ktoré boli nájdené, so stručnými informáciami v spodnej lište. Zelená značka “A” oznečuje začiatok trasy a červená značka “XY” cieľ.

2. Trasa odporúčaná aplikáciou je označená modrou farbou. Ak je ponúkaných viac možností trasovania, môžete vybrať inú z narhnutých trás potiahnutím spodnej lišty doľava alebo klepnutím na danú trasu zobrazenú na mape.

3. V ľavom hornom rohu môžete zrušiť výber trasy a vrátiť sa k prehliadaniu mapy klepnutím na ikonu šípky.

4. Môžete zobraziť alebo zmeniť svoje východiskové a cieľové body.

5. Vymeniť poradie počiatočný a cieľový bod.

6. Do svojej trasy môžete pridať zastávky/prejazdové body (pozri Prejazdové body)

7. Zobraziť možnosti trasy. Môžete vybrať režim navigácie → Vozidlo alebo Chodec. Môžete sa tiež rozhodnúť vyhnúť sa diaľniciam, spoplatneným cestám, trajektom, nespevneným cestám alebo poplatkom za dopravné zápchy na tejto konkrétnej trase. Tieto možnosti môžu byť sivé, ak nie sú použiteľné pre aktuálnu trasu, a možno ich nastaviť samostatne pre každú krajinu, ktorou vás trasa vedie.

8. Spodná lišta zobrazuje trochu viac informácií o aktuálne zvolenej trase a tlačidlo “Štart”, ktoré spustí navigáciu. Keď vytiahnete spodnú lištu nahor, zobrazia sa vám možnosti uložiť trasu do obľúbených, náhľad trasy, zdieľanie trasy a export trasy vo formáte GPX, ako aj zoznam odbočení. Ak má vaša trasa začiatočný bod odlišný od vašej aktuálnej polohy, tlačidlo “Štart” sa bude nazývať “Náhľad” a automaticky vás zavedie na ukážku trasy, nie na skutočnú navigáciu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment