Táto funkcia umožňuje sledovať, značky maximálnej povolenej rýchlosti pomocou kamery zariadenia.
Aplikácia síce informuje o rýchlostných limitoch, ktorézobrazujú rýchlostný limit zaznačený v mapových dátach a sú zobrazené v pravom dolnom rohu obrazovky. V prípade, že sa cesty menia rýchlejšie ako sa aktualizujú mapy, ak je vo oblasti dočasné obmedzenie rýchlosti z dôvodu práce na ceste, alebo ak chcete, aby aplikácia zohľadňovala aj dynamické rýchlostné limity, toto všetko rieši funkcia rozpoznávania značiek.

Rozpoznávanie dopravných značiek je vaším druhým párom očí a monitoruje, čo sa v skutočnosti deje pred vozidlom, pričom aktualizuje rýchlostné limity.

Ako túto funkciu aktivovať:

1. Prejdite do Rýchleho menu
2. Zvoľte možnosť Rozpoznávanie dopravných značiek.
3. Postupujte podľa pokynov a telefón pripevnite na čelné sklo.
4. Zarovnajte telefón podľa pomocnej čiary na obrazovke. (Malé odchýlky sú v poriadku, ale ideálne je pripevniť telefón čo najviac do roviny, aby rozpoznávanie fungovalo správne)

Pokrytie služby rozpoznávania dopravných značiek:

Táto funkcia je dostupná vo všetkých krajinách okrem Kanady, Portorika a USA.

pre viac info navštívte Rozpoznávanie značiek.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment