Táto sekcia manuálu pokrýva podrobnosti používania režimu pre elektrické vozidlá v aplikácii Sygic GPS Navigation.

S naším EV režimom môžete ľahko nájsť nabíjacie stanice v okolí, naplánovať si trasu k nabíjacej stanici a taktiež zaplatiť za nabíjanie priamo v aplikácii Sygic.
Tieto služby zabezpečujeme v spolupráci so spoločnosťou Plugsurfing, ktorá poskytuje vodičom elektrických vozidiel prístup k najväčšej nabíjacej sieti v Európe.

Upozorňujeme, že režim EV vyžaduje aplikáciu Sygic verzie 18.6 alebo novšej.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment