Pre spravovanie máp otvorte Hlavné Menu a kliknite na Spravovať mapy
Podrobnejšie informácie o možnostiach spravovania máp nájdete v prvej časti Začíname tohto návodu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment