Vaše zariadenie môže stratiť GPS signál v týchto situáciách :

  • Zariadenie je vnútri budovy, v tuneli, alebo na mieste, kde je signál zo satelitov GPS blokovaný stavbami, stromami, elektrickými káblami alebo inými objektami.
  • Nastavenia zariadenia alebo produktu môžu byť zle nakonfigurované
  • Vo Vašom zariadení sú vypnuté nastavenia Určovania miesta
  • Sú preťažené asistenčné lokačné dáta z mobilných sietí

Uistite sa, že máte zapnuté lokalizačné služby v nastaveniach zariadenia – Nastavenia > Poloha > Zapnuté a že sa nachádzate v priestranstve, kde nebude mať zariadenie problém s komunikáciou so satelitmi GPS.

Pre vyriešenie tohto problému, prosím vykonajte nasledujúce kroky:

  • Reštartujte Vaše zariadenie a choďte do Nastavení telefónu > Aplikácie > Sygic > Vynútiť ukončenie a vymazať údaje.
  • Spustite Sygic a choďte do Nastavení, prejdite úplne dole a vyberte “Obnoviť pôvodné nastavenia”.
  • Ak toto nepomohlo, prosím nainštalujte aplikáciu GPS Status & Toolbox.
  • Spustite ju a cez Nástroje resetujte dáta A-GPS.
  • V prípade, že problém naďalej pretrváva a Vaše zariadenie s lokalizačnými službami nemá problém, odporúčame Vám úplne preinštalovať aplikáciu Sygic.
  • Ak má Vaše zariadenie problém s lokalizovaním, alebo stratou GPS signálu, kontaktujte prosím predajcu, alebo výrobcu zariadenia.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment