V aplikácii Sygic cez Android Auto systém, nie je možné nahlasovať udalosti o aktuálnej dopravnej situácii.
Pre hlásenie udalostí musíte postupovať cez zariadenie smartfóne, na tomto potvrďte, že nejazdíte zvolením možnosti „Nešoférujem“ a následne nahláste udalosť cez “!“ v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Z tejto ponuky možno nahlásiť nasledujúce udalosti:

  1. Polícia
  2. Premávka
  3. Nehoda
  4. Uzavretá cesta
  5. Školské zóny

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment