Cez Menu > Nastavenia > Zobrazenie a jednotky môžete prispôsobiť, podrobnosti zobrazované na mape, a nastaviť jednotky navigácie.

  • Budovy – Nastavenie zobrazenia budov, ktoré možno zobraziť vyvýšené (3D), prípadne môžete zobrazenie budov výpnuť.
  • Jednotky vzdialenosti – Kilometre / Míle a Yardy / Míle a stopy
  • Formát času – Rovnaký ako formát v systéme telefónu, prípadne 12/24 hodinové formáty
  • GPS súradnice – Formát zobrazovania súradnic v detailoch lokality
  • Farebná schéma – Nastavenie schémy na deň/noc, poprípade nechať prepínanie na aplikáciu alebo na systém telefónu (nočný režim použitý keď má aj systém nastavené tmavé farby)
  • Zámok otáčania – Zamkne otočenie obrazovky v horizontálnej alebo vertikálnej polohe, alebo bude obrazovka otáčaná podľa operačného systému, teda podľa toho ako sa telefón bude otáčať
  • Celá obrazovka – Zapnutím schováte horný stavový riadok/lištu Vášho Android telefónu
  • Veľkosť písma na mape – Nastavte veľkosť písma na mape
  • Model vozidla – Nastavte ikonu vozidla

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment