Upozornenia na zdržanie na trase a návrh rýchlajšej trasy môžete nastaviť cez Menu > Nastavenia > Kolóna, tieto viete zapnúť alebo vypnúť naraz alebo samostatne, cez jednotlivé nastavenia.

Na využívanie tejto služby je nevyhnutné pripojenie na internet a aktívna prémiová licencia, pre viac info navštívte Aktuálne dopravné informácie.

Upraviť upozornenia na zdržanie na trase:

  • Oznámenie spomalenia dopravy – vizuálne upoznornenie na značné spomalenie na zvolenej trase
  • Zvukové upozornenie – zvukové upozornenie na spomalenie na zvolenej trase
  • Zvuk – nastavenie zvuku upozornenia

Upraviť upozornenie na rýchlejšiu trasu:

  • Zvukové upozornenie – zvukové upozornenie na rýchlejšiu trasu
  • Zvuk – nastavenie zvuku upozornenia

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment