Od verzie 22.0.4 Sygic GPS Navi pre Android, je opäť možné importovať a exportovať trasy vo formáte GPX.

Pokiaľ máte vo vašom zariadení súbor formátu .gpx (v dokumentoch, emaily, správe,…), ktorý by ste chceli otvoriť cez Sygic GPS Navigáciu, postupujte nasledovne:
1. Nájdite v zariadení súbor .gpx.
2. Klepnutím na súbor by ste mali dostať možnosť otvoriť ho v liste aplikácii.
3. Zvolením možnosti Sygic by sa mala trasa otvoriť priamo v aplikácii.

Pokiaľ by ste chceli exportovať/uložiť si vypočítanú trasu zo Sygci GPS Navi do formátu .gpx, postupujte nasledovne:
1. Vytvorte trasu (výpočet trasy).
2. Otvorte spodnú lištu s informáciami, potiahnutím nahor.
3. Zvoľte možnosť “Export”.
4. Vyberte miesto uloženia exportovaného súboru.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment