Najzákladnejší a zároveň najjednoduchší spôsob zadávania cieľového bodu je Výber na mape. Nájdite cieľ na mape, označte ho kliknutím a zvoľte možnosť Získať trasu v modrom ráme na spodku obrazovky.

Rovnakým spôsobom môžete nájsť aj Miesto (bod záujmu). Prezrite si mapu a kliknutím označte ikonu symbolizujúcu bod záujmu, takto sú zobrazované napríklad reštaurácie, čerpacie stanice, obchody atď. Klepnite na ktorúkoľvek z nich a zvoľte možnosť Získať trasu v modrom ráme na spodku obrazovky.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment