Mapové aktualizácie vydávame 3 krát ročne – v januári, máji, a septembri, a tieto aktualizácie sú dostupné pre všetkých zákazníkov bez ďalších poplatkov. Mapové aktualizácie obsahujú aktualizované cesty, rýchlostné limity, obmedzenia odbáčania, trvalé uzávierky, body záujmu a stacionárne rýchlostné radary.

Zákazníci majú možnosť zakúpiť si získavanie mapových aktualizácií každý mesiac, spolu teda až 12 aktualizácií máp ročne. Toto ročné predplatné sa dá zakúpiť cez menu v Sygic aplikácii → Obchod Sygic. Prémiová licencia musí byť aktivovaná aby bolo možné mapy aktualizovať.

Najjednoduchšia možnosť ako zistiť či máte aktuálne mapy je ísť v aplikácii do MenuSpravovať Mapy. Pokiaľ sa neobjaví správa, že sú dostupné nové mapové aktualizácie, znamená to, že Vaše mapové dáta sú najnovšie dostupné.

Vždy keď vydáme nové mapy, zobrazí sa ikonka upozornenia hneď vedľa položky “Spravovať mapy” v hlavnom menu aplikácie. Pre aktualizovanie Vašich máp postupujte nasledovne:

1. Choďte do Menu
2. Vyberte Spravovať Mapy
3. Kliknite na tlačidlo “Aktualizovať”
4. Počkajte kým sa aktualizácia dokončí.

Dôležité upozornenie

  • Je nevyhnutné aktualizovať všetky mapy naraz. Pokiaľ aktualizujete iba niektoré mapy, všetky ostatné mapy ktoré ste mali stiahnuté sa vymažú.
  • Je dôležité zvážiť,vhodný čas na sťahovanie/ aktualizáciu máp. Odporúčame začať, keď máte k dispozícii stabilné WiFi internetové pripojenie.
  • Sťahovanie veľkého množstva máp môže vyžadovať veľa času a je náročné aj na spotrebu batérie. Uistite sa, že máte dostatok času a nabité alebo nabíjané zariadenie.
  • Zvážte, či máte dostupné úložisko vo svojom zariadení. Pre nedostatok miesta sa nemusí aktualizácia dokončiť.

Verzie máp sa môžu líšiť v rôznych Sygic produktoch, kvôli odlišným vývojovým procesom a načasovaniu produkcie.
Staršie verzie aplikácii nepodporujú aktualizáciu mapových dát, uistite sa že používate najnovšiu verziu alebo aplikáciu aktualizujte Aktualizácie aplikácie.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment