Dashcam je doplnková funkcia zahrnutá v predplatnom Premium+ a je tu, aby vám pomohol tým, že zaznamenáte všetko pred vozidlom pomocou fotoaparátu vášho smartphonu / tabletu a automaticky uložíte video v prípade automobilovej havárie.

Tip: Dashcam môžete použiť buď v navigačnom režime (pri vytvorení trasy) alebo bez vytvorenia trasy.

Ako zapnúť Dashcam?

  1. Dashcam spustite z rýchleho menu – ikonka 3 bodky v pravom dolnom rohu obrazovky, kde nájdete a ťuknete na ikonku Dashcam.

  2. Objaví sa obrazovka s náhľadom kamery, a nahrávanie spustite stlačením ikonky červeného kruhu v pravom dolnom rohu.

  3. Nahrávanie môžete zastaviť červeným štvorcom, ktorý sa v pravom dolnom rohu objaví potom ako bolo nahrávanie spustené.
  4. Pre zobrazenie a zmenu nastavení funkcie Dashcam, ťuknite na ikonku ozubeného kolieska vpravo hore.
  5. Pre návrat na obrazovku s mapou/navigovaním, ťuknite na ikonku šípky vľavo hore. Ak prebieha nahrávanie, nepreruší sa ale pokračuje ďalej.

Kde sa nachádza nahraté video?


Dashcam nahráva video súbory určitej dĺžky. V nastaveniach funkcie Dashcam si sami môžete vybrať dĺžku nahrávania jedného video súboru: 2, 5, 10, alebo 15 minút.
Posledné 3 nahraté video súbory sa automaticky ukladajú do zložky DCIM/SygicDashcam/ v internom úložisku vašeho zariadenia. Keď sa začne nahrávať 4. video v poradí, tak sa najstaršie z troch dovtedy uložených videí automaticky vymaže. Obmedzuje sa tým spotreba pamäte v úložisku ktorú funkcia Dashcam potrebuje, inak by pomerne rýchlo zaplnila nahravkami všetok voľný priestor v pamäti.

Príklad: ak máte dĺžku jedneho videa nastavenú na štandardných 5 minút, tak po presne 15 minútach nahrávania budú uložené 3 video súbory z časov: od 0:00 po 5:00, 5:00 po 10:00, a 10:00 po 15:00.
Po 17 minútach nahrávania cez Dashcam už nebude dostupné video z prvých piatich minút, v tom momente už budú dostupné video súbory z časov: od 5:00 po 10:00, 10:00 po 15:00, a tretie video bude obsahovať nahrávku od 15:00 do 17:00 a ešte bude nahrávať kým nedosiahne dĺžku päť minút.


Keď sa stane že nahraté nehodu alebo inú zaujímavú udalosť, a chcete si dané video natrvalo uložiť aby sa neprepísalo, použité akúkoľvek aplikáciu na prácu so súbormi (tzv. file manager) a skopírujte alebo presuňte nahraté video zo zložky DCIM/SygicDashcam/ do ľubovoľnej inej zložky.

pre viac info navštívte Dashcam.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment