Rýchle menu umožňuje rýchly prístup k niekoľkým funkciám našej aplikácie. Dá sa otvoriť klepnutím na tlačidlo „3 bodky“ v pravom dolnom rohu obrazovky s mapou. Rýchle menu umožňuje prístup k nasledujúcim funkciám:

1. Zdieľanie
Umožňuje vám zdieľať vašu trasu

2. Smartcam
Kombinuje funkcie, ktoré využívajú fotoaparát zariadenia (Rozpoznávanie značiek, Dashcam, Real View Navigation) a umožňuje vám používať tieto funkcie súčasne.

3. Head-Up Display
Umožňuje vám zobraziť najdôležitejšie navigačné pokyny a informácie priamo vo vašom zornom poli, na čelnom skle vášho auta pre bezpečnejšiu jazdu v noci.

4. Hlasové pokyny
Zapnutie/vypnutie zvukov v aplikácii.

5. Pridať bod trasy
Trasové body sú miesta, cez ktoré chcete prejsť na svojej trase predtým, ako sa dostanete do cieľa. Do svojej trasy môžete pridať len jeden alebo viacero bodov trasy. Trasa sa automaticky upraví po pridaní akéhokoľvek bodu na trase

6. Odstrániť ďalší bod trasy
Týmto preskočíte ďalší trasový bod na vašej trase (ak ste ho pridali).

7. Zmeniť na chôdzu/jazdu
Umožňuje rýchlo zmeniť režim navigácie na režim chôdza/jazda v závislosti od toho, čo práve potrebujete.

8. Zrušiť trasu
Umožňuje rýchlo zrušiť trasu

9. Informácie o trase
Všeobecný popis trasy

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment