Pre vstup do hlavného menu kliknite na vyznačenú ikonu ☰ v ľavom hornom rohu obrazovky, alebo potiahnutím prstom od ľavého okraja obrazovky smerom k stredu

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment