Prosím uistite sa, že Vaše zariadenie spĺňa minimálne požiadavky, ktoré sú uvedené v sekcii Kompatibilita a požiadavky.

1. V prípade, že Vaše zariadenie tieto požiadavky spĺňa, skúste zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

2. Nájdite prosím aplikáciu Sygic v Nastaveniach telefónu > Aplikácie > Sygic a kliknite na “Vynútiť zastavenie” a vymažte aj Vyrovnávaciu pamäť (“cache”)

3. Ak problém pretrváva a môžete spustiť aplikáciu, choďte do Nastavení, prejdite úplne dole a vyberte “Obnoviť pôvodné nastavenia”.

4. Ak používate SD kartu, chodte do Nastavenia > Úložisko dát a označte internú pamäť, aby sa vaše dáta presunuli tam. Ak sa táto situácia vyskytuje len pri používaní jednej SD karty, odporúčame ju vymeniť.

5. Ak by problém so zlyhávaním aplikácie pretrvával, kompletne preinštalujte aplikáciu.

Návod kompletného odinštalovania aplikácie:

  1. Odinštalujte aplikáciu zo systému Android.
  2. Pomocou správcu súborov, alebo pomocou počítača odstráňte akékoľvek súbory aplikácie čo zostali.
  3. Nanovo vykonajte inštaláciu z Obchodu Play.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment