Pre pridanie miesta/adresy medzi obľúbené
1. Zvoľte dané miesto, potiahnite dolnú lištu nahor a zvoľte “pridať do obľúbených”.

2. Kliknutie na ikonu srdiečka v pravom hornom rohu obrazovky, ďalej stlačte ikonu “+” v pravom dolnom rohu, a následne vyhľadajte miesto cez vyhľadávač, alebo výberom na mape.

Pre odstránenie alebo úpravu obľúbeného miesta/trasy podržte prst približne 1 sekundu na zvolenej obľúbenej možnosti, zobrazia sa možnosti Premenovať/ Odstrániť/ Pridať odkaz na domovskú obrazovku.
Po vymazaní miesta/trasy ktoré má odkaz na domácej obrazovke, nezanikne samotný odkaz, ten je potrebné vymazať samostatne rovnako ako ostatné ikony na ploche telefónu.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment