Sygic Navigácia si pamätá Vaše predošlé ciele, aby Vám uľahčila návrat na posledné alebo často navštevované miesta. História cieľov sa zobrazuje hneď po kliknutí do vyhľadávacieho okna, skôr než začnete zadávať názov alebo súradnice máte možnosť vybrať si z listu cieľov.

Okrem toho si môžete sami zvoliť svoje “Obľúbené adresy”. Alebo synchronizovať adresy Kontaktov vo Vašom zariadení s aplikáciou.

Kliknutím na ikonu Srdiečka, napravo od vyhľadávacieho okna, zobrazíte Obľúbené miesta/ trasy a Kontakty.
Presný postup spravovania nájdete v príslušných sekciách manuálu, obľúbených miest alebo trasy
Pri prvej návšteve sekcie kontaktov si Sygic Navigácia môže vypýtať prístup k Vašemu adresáru. Pre navigovanie na adresu Kontaktu sa uistite, že adresu máte vyplnenú v telefónnom zozname správne. Pre zvolenie cieľa kliknite na ktorúkoľvek položku v týchto zoznamoch.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment