K nabíjacím staniciam je možné navigovať sa rovnakým spôsobom ako k ľubovolným iným bodom na mape, ak si ich vyberiete ako cieľ cesty alebo ako prejazdný bod.

S Aktívnym EV režimom vám Sygic zakaždým pri plánovaní trasy ponúkne možnosť pridania si do trasy nabíjaciu stanicu. Na obrazovke s náhľadom vytvorenej trasy, predtým ako spustíte navigovanie, zvoľte možnosť “Naplánujte si nabíjanie počas cesty”, na mape sa zobrazia ikony všetkých nabíjacích staníc v tesnej blízkosti ciest ktorými budete prechádzať. Stláčaním týchto ikon môžete zobraziť názov danej nabíjacej stanice s detailnými informáciami, a môžete si ju hneď pridať ako prejazdný bod k vašej trase.


Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment