SmartCam je funkcia, ktorá kombinuje funkcie, ktoré využívajú fotoaparát zariadenia (Rozpoznávanie značiek, Dashcam, Real View Navigácia.

V rámci Menu aplikácie Sygic → Nastavenia → Smartcam môžete nastaviť:

  • Rozpoznávanie značiek * – zapnutie/vypnutie
  • Dashcam * – zapnutie/vypnutie
  • Navigácia RealView * – zapnutie/vypnutie
  • Automatický štart – automaticky spustí aktívne funkcie SmartCam, keď šoférujete
  • Automatické zastavenie – automatické zastavenie funkcií SmartCam na konci jazdy

Tu môžete tiež nastaviť niekoľko možností pre Dashcam:

  • Kvalita videa – vyberte kvalitu/rozlíšenie záznamu, ktoré ovplyvní veľkosť úložiska video súboru
  • Dĺžka videa – nastavte dĺžku videa medzi 2, 5, 10 alebo 15 minútami
  • Automaticky uložiť pri zrážke – funkcia automatického ukladania videa v prípade autonehody, ktorá sa vyhodnocuje na základe senzorov telefónu/tabletu
  • Nahrávanie zvuku – nahrávanie zvuku spolu s videom

Viac informácií o tejto funkcii nájdete tu SmartCam

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment