Cez Menu > Nastavenia > Úložisko dát, môžete nastaviť preferenciu úložiska pre sťahovanie máp, do pamäte zariadenia alebo na externú pamäťovú (SD) kartu.
Taktiež je týmto spôsobom možné prenášať už stiahnuté mapy z pamäte zariadenia na externé úložisko a naopak.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment