Všetky aktualizácie aplikácie sú realizované prostredníctvom Google Play Store. Pokiaľ je nová aktualizácia k dispozícii, budete na to upozornený v lište upozornení. Pokiaľ máte nastavené automatické aktualizácie, aplikácia sa aktualizuje sama, hneď ako sa pripojíte k internetu pomocou WiFi siete.

Ako aktualizovať aplikáciu pomocou Google Play manuálne:

1. Spustite aplikáciu Google Play a choďte do Moje Aplikácie.
2. Vyberte Navigácia a Mapy Sygic a ťuknite aktualizovať.
3. Po tom ako sa aktualizuje, prosím otvorte Sygic aplikáciu aby sa aktualizácia mohla úplne dokončiť.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment