Ak si prajete preskočiť resp. odstrániť najbližší bod trasy počas navigovania, choďte do Rýchleho Menu a kliknite na možnosť Odstrániť ďalší bod trasy.

Pre odstránenie bodu trasy priamo z mapy, kliknite na daný bod a zvoľte možnosť Odstrániť trasový bod v spodnej časti obrazovky.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Post Comment